Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pravilima ponašanja na groblju

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

K. Krizmanić 1, 10 380 SV. IVAN ZELINA

OIB:55460105464, Tel.: 01 2040 750, Fax.: 01 2060 716

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ur. br.: 35/19

Na temelju točke XIII. Potpunog teksta izjave o usklađenju općih akata Zelinskih komunalija d.o.o. sa zakonom o trgovačkim društvima, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o grobljima („Narodne novine, br. 19/98 i 50/12), donosim slijedeću

ODLUKU

O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJU


Članak 1.

Ovom Odlukom trgovačko društvo „Zelinske komunalije“ d.o.o., kao Upravitelj groblja na području grada Sv. Ivana Zeline utvrđuje pravila ponašanja, način održavanja i red na grobljima u Sv. I. Zelini, Donjoj Zelini, Kominu, Nespešu, Sv. Heleni, Salniku, Radoišću, Novom Mjestu i Križevčecu (u daljnjem tekstu: Groblja).

Članak 2.

Temeljem Odluke o grobljima („Zelinske novine, broj 11/06), te Izmjenama i dopunama Odluke o grobljima ( u daljnjem tekstu: Odluka o grobljima), grobljima upravlja trgovačko društvo „Zelinske komunalije“ d.o.o. (u danjem tekstu: Uprava Groblja), na način i prema uvjetima propisanim Odlukom o grobljima.

Članak 3.

O uređenju i održavanju groblja i pratećih objekata brine Uprava groblja, a o uređenju pojedinih grobova i grobnih mjesta brinu se korisnici grobnih mjesta.

Članak 4.

Uprava Groblja dužna je voditi brigu o održavanju reda i mira na grobljima.

Članak 5.

Korisnici grobnih mjesta dužni su uređivati i održavati grob i prostor oko groba u redu i čistoći, pazeći da ne oštećuju i ne onečišćuju susjedne grobove uz dužnu pažnju prema umrlima.

Članak 6.

(1) Ukoliko se korisnik ne brine o održavanju groba kako je to određeno ovom Odlukom i Odlukom o grobljima, Uprava groblja će ga upozoriti i pisano opomenuti na njegove obveze i odrediti mu rok za uređenje groba.

(2) Ako korisnik ne postupi po opomeni, Uprava groblja obaviti će čišćenje i uređenje groba na trošak korisnika.

Članak 7.

(1) Gradsko groblje otvoreno je za posjete svaki dan u vremenu od 7:00 do 20:00 sati od 1. ožujka do 1. listopada, te od 7:00 do 18:00 sati od 1. listopada do 1. ožujka, izuzev 31. listopada i 1. studenog kada je otvoreno od 7:00 do 22:00 sati.

(2) Van propisanog vremena Gradsko groblje mora biti zatvoreno.

Članak 8.

(1) Mrtvačnica je otvorena za korištenje u vremenu od 11:00 do 18:00 sati od 1. ožujka do 1. listopada, a od 1. listopada do 1. ožujka u vremenu od 11:00 do 17:00 sati.

(2)Nedjeljom i blagdanom mrtvačnica je u pravilu zatvorena.

Članak 9.

(1) Na Gradskom groblju sahrane se obavljaju radnim danima (ponedjeljak – petak) od 1. ožujka do 1. listopada u vremenu od 11:00 do 17:00 sati, a od 1. listopada do 1. ožujka u vremenu od 11:00 do 16:00 sati.

(2) Subotom, nedjeljom i blagdanom trgovačko društvo „Zelinske komunalije“ d.o.o. ne obavlja sahrane, osim uz posebno odobrenje Uprave groblja.

Članak 10.

Na Gradskom groblju mogu se održavati samo skupovi koji su u vezi sa ispraćajem i ukopom umrlih te organizirani prigodni skupovi u povodu sjećanja na umrle i pokopane na groblju, u povodu Dana mrtvih (Svi Sveti) i drugih prigoda, isključivo u organizaciji Uprave groblja.

Članak 11.

(1) Posjetitelji groblja dužni su ponašati se na groblju kako to odgovara mjestu i dužnom poštovanju prema umrlima.

(2) Djeca mlađa od 10 godina starosti mogu posjećivati groblje isključivo u pratnji odraslih članova obitelji.

Članak 12.

Na grobljima je posebno zabranjeno:
1. Onečišćenje, oštećivanje i uništavanje grobova, grobnica, nadgrobnih spomenika,
nadgrobnih ploča i znakova na grobovima i grobnicama;
2 Oštećivanje objekata i uređaja na groblju (česme, klupe, košare za otpatke i drugo);
3. Gaženje grobova i grobnica te uništavanje cvijeća i nasada;
4. Uništavanje zelenila i zelenih površina na groblju kao i svaki drugi zahvat na zelenilu izvan
grobnog mjesta;
5. Sadnja ukrasnog drveća i grmlja na grobovima i pored njih, izuzev sadnje cvijeća i trajnica
na grobovima;
6. Odnošenje cvijeća, cvjetnih aranžmana, svijeća i drugih ukrasa s tuđih grobova i grobnica;
7. Odlaganje otpada na svim drugim mjestima osim u za to predviđene posude;
8. Vožnja svim prijevoznim sredstvima osim uz suglasnost i odobrenje Uprave groblja;
9. Obavljanje bilo kakvog oblika trgovine ili reklamiranja bez suglasnosti i odobrenja
Uprave groblja;

10. Stavljati nedolične natpise, slike i bilo kakve reklame na grobove i druge objekte
11. Vikanje, glasan govor, pjevanje i sviranje koje nije dio pogrebnog obreda te zabava, smijeh

i slično ponašanje koje remeti mir na groblju i nije primjereno odavanju pijeteta prema
pokojnicima;

12. Fotografirati i snimati bez pismenog odobrenja Uprave groblja; 13. Ulaziti i boraviti van propisanog vremena za posjet;
14. Izvođenje u šetnju kućnih ljubimaca te ulazak drugim životinjama.

Članak 13.

(1) Građevinski, klesarski i slični radovi na Gradskom groblju mogu se obavljati samo u radne dane i u vrijeme koje odredi Uprava groblja.

(2) Svi radovi na Gradskom groblju moraju biti u skladu sa propisima o građenju, sanitarnim i tehničkim propisima te planom rasporeda grobova.

Članak 14.

(1) Korisnik grobnog mjesta obvezan je za izvođenje radova na uređenju grobnog mjesta ishoditi odobrenje Uprave groblja te takvo uređenje povjeriti ovlaštenom obrtu ili pravnoj osobi.

(2) Za izdavanje odobrenja korisnik grobnog mjesta dužan je platiti propisanu naknadu.


Članak 15.

(1) Radovi se moraju obaviti tako da se očuva potpun red i mir na Gradskom groblju.

Građevinski materijal potreban za obavljanje odobrenih radova može se držati na groblju samo za vrijeme obavljanja radova.

(2) Nakon obavljenih radova izvođač je dužan ukloniti sav preostali građevinski materijal i korišteni prostor dovesti u prvobitno stanje.

Članak 16.

Svaka povreda odredaba ove Odluke podliježe primjeni kaznenih odredbi iz članka 30. Odluke o grobljima.

Članak 17.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Zelinskih komunalija d.o.o., oglasnoj ploči groblja i web stranici Upravitelja groblja.

(2) Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o pravilima ponašanja na groblju donesena

30. prosinca 2016. godine.


U Sv. I. Zelini, 21. 01. 2019.

UPRAVA GROBLJA:

DIREKTOR:

Ivan Dananić, dipl.ing.

Adresa

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

Kontakt

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr

© Zelinske komunalije d.o.o.   website by getim.hr

Traži

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.