Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline“

Zelinske komunalije d.o.o. potpisale su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline“.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0001

Ugovor je u ime Zelinskih komunalija d.o.o. potpisao direktor Ivan Dananić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike ministar Tomislav Ćorić te u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Siniša Kukić.

Ukupna vrijednost projekta je 2.673.716,03 kuna, a ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.138.972,82 kn, čime je osigurano sufinanciranje projekta od 69,192 % odnosno 1.480.000,00 kn što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, dok Zelinske komunalije d.o.o. osiguravaju 30,808 % ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom i provedbom projektnih aktivnosti postići će se cilj - poboljšanje postojećeg sustava odvojenog sakupljanja otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline kroz nabavu posebne opreme i to konkretno kroz nabavu dva komunalna vozila, jednog vozila većeg kapaciteta - 16m3 te drugog vozila manjeg kapaciteta - 7 - 7,5m3; oba vozila će zadovoljavati EURO VI D normu za odvojeno prikupljanje otpada a koja čine sastavni element funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom.

Provedba projekta je od iznimne važnosti za lokalnu i širu zajednicu zbog važnosti unapređenja i poboljšanja procesa odvojenog sakupljanja otpada koje izravno utječe na povećanje oporabe otpada odnosno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta.

S obzirom na sam cilj projekta - poboljšanje postojećeg sustava odvojenog sakupljanja otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline, Prijavitelj će osigurati trajnost projekta kroz provedbu aktivnosti pružanja javne usluge odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Svetog Ivana Zeline kao i provedbom soft mjera kojima će se osigurati daljnje informiranje javnosti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja.

Provedbom projektnih aktivnosti i osiguravanjem trajnosti projekta doprinijeti će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području Republike Hrvatske.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Zelinske komunalije d.o.o.

 

 

Stupanj klasifikacije: INTERNO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

zelkom bottom

Adresa

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

Kontakt

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr

© Zelinske komunalije d.o.o.   website by getim.hr

Traži

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.