Pogrebne usluge

Pogrebne usluge

ODLUKA O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJU

Društvo pod svojom upravom ima groblje u Svetom Ivanu Zelini.

Temeljem Odluke o grobljima (Zelinske novine br. 11/06) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sv. Ivana Zeline, mjesna groblja u Nespešu, Sv. Heleni, Križevčecu, Novom Mjestu, Salniku i Radoišću pripala su pod upravu Zelinskih komunalija d.o.o.

U 2006. godini napravili smo avionski snimak groblja, te izradili položajni plan grobnih mjesta. Trenutno radimo na evidentiranju podataka korisnika grobnih mjesta, te podataka o umrlim osobama sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika.

Za sva mjesna groblja napravljeni su kontejneri ili kante za zbrinjavanje otpada.

Tijekom 2008. godine izmjenama i dopunama Odluke o grobljima i groblje Donja Zelina došlo je pod upravu Zelinskih komunalija.

Tijekom 2014. godine izmjenama i dopunama Odluke o grobljima i groblje Komin došlo je pod upravu Zelinskih komunalija.

Poslovi iz ove djelatnosti obavljaju se prema odredbama Zakona o grobljima, te drugih zakonskih akata koji obrađuju predmetnu djelatnost.

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova podrazumijeva održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima pri čemu društvo posebno vodi računa o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Poslovi koje društvo obavlja u okviru ove djelatnosti su:

 • održavanje grobnih mjesta koja nemaju korisnike
 • izgradnja novih grobnih mjesta
 • održavanje zelenih površina
 • održavanje ostale infrastrukture groblja
 • prodaja pogrebne opreme
 • prijevoz pokojnika, te ukop

POGREBNE USLUGE

tel.    01/2040-765

mob. 098/308-634 (dežurni pogrebnik 0 – 24 h), gosp. Marinko Gagula

UREDOVNO VRIJEME ZA STRANKE

Ponedjeljak-petak: od 7.00 do 15.00

 • ugovaranje ukopa
 • prodaja grobnih mjesta
 • izdavanje raznih potvrda
 • izdavanje suglasnosti na građ. radove

Za dane izvan uredovnog radnog vremena sve potrebne informacije oko ugovaranja ukopa mogu se dobiti kod dežurnog nadgrobara na broj 098/308-634.

KORISNO:

POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

Ukoliko je smrt nastupila u stanu ili kući potrebno je nazvati službu Hitne pomoći. Nakon što liječnik utvrdi smrt, dežurni mrtvozornik izdaje dozvolu za ukop i prijevoz pokojnika. Poslije dobivenih dokumenata dolazi u prostorije službe održavanja groblja i obavljanja pogrebni usluga Zelinskih komunalija d.o.o. ugovoriti prijevoz, odabrati opremu i dogovoriti ukop pokojnika. Ukoliko smrt nastupi u bolnici ili sličnoj ustanovi, nakon obavijesti, preostaje ugovaranje pogreba, opremanja, prijevoza i ukopa pokojnika u prostorijama službe.

UGOVARANJE USLUGA

 • Preuzimanje pokojnika i njegov prijevoz u zemlji i inozemstvu na željenu lokaciju
 • Prijevoz odabrane pogrebne opreme koju obitelj pokojnika bira u našem pogrebnom salonu u prostorijama službe
 • Klasični ceremonijal ukopa
 • Tiskanje osmrtnica
 • Suradnja sa posmrtnom pomoći, Gajeva 29, Zagreb

ADRESA

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

KONTAKT

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr