DJELATNOSTI

Djelatnosti

 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • opskrba plinom
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • upravljanje grobljima
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • tržnice na malo
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • računovodstveni poslovi

Odricanje od odgovornosti
Iako poduzimamo sve što je u našoj moći kako bismo na ovoj internetskoj stranici dali točne informacije, ne jamčimo (bilo izričito ili implicitno) njihovu točnost, potpunost ili kvalitetu. Ne možemo preuzeti odgovornost koja proizlazi iz korištenja internetske stranice ili iz nekog vašeg djelovanja ili propusta djelovanja u pogledu nekog materijala prikazanog na stranici pa stoga nismo odgovorni ni za gubitak ili štetu koja uključuje posljednični gubitak ili štetu nanesenu korisniku informacija s internetske stranice.

ADRESA

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

KONTAKT

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr