Kontakt

Kontakt podaci

UPRAVA:

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716

RAČUNOVODSTVO:

Ivanka Gluhak, ekonomist
Tel. 01/2040-755

ČISTOĆA:

Voditelj komunalnih usluga: Ivan Borko
Tel.: 01/2040-763

POGREBNE USLUGE

Tel.: 01/2040-765

Dežurni pogrebnik:
Marinko Gagula – mob. 098/308-634
(dežurni pogrebnik 0 – 24 h)

PRAVNI POSLOVI

Mario Kelebuh, upr. iur.
e-mail: mario.kelebuh@zelkom.hr
Tel.: 01/2040-756

Radno vrijeme

UPRAVA

– ponedjeljak-petak: 7.00-15.00

BLAGAJNA

– ponedjeljak-petak: od 7.30 do 14.30
(s dnevnom pauzom od 10.00 do 10.30)

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

– ponedjeljak-subota: od 7.00 do 19.00 h.
– nedjelja i blagdani: zatvoreno
– u zimskom periodu od 15. 12. do 15.1.: od 7.30 do 15.30 h.

ADRESA

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

KONTAKT

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr