Javne površine

Javne površine

Odlukom Gradskog vijeća Grada Sv.I.Zeline poslovi održavanja javnih i prometnih površina ugovorom su povjereni trgovačkom društvu Zelinskih komunalija d.o.o. koje preuzimaju obvezu održavanja javnih i cestovnih  površina i to:

  • ručno čišćenje asfaltnih i betonskih javnih površina
  • strojno čišćenje javnih površina (nogostupi, ceste, parkirališta)
  • košnja cestovnih bankina (nerazvrstane ceste na području Grada Sv.I.Zeline)
  • košnja javnih i gradskih zelenih površina
  • održavanje reda i čistoće na autobusnim stajalištima
  • rušenje stabala, šišanje živice i ukrasnog grmlja.

ADRESA

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

KONTAKT

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr